P1
Banner P2
P3
主頁 > 文章閱覽 > 非信徒特區 >

六四後遺症(下)
唐右天博士

六 四 後 遺 症 , 除 了 是 使 愛 國 人 士 難 再 團 結 興 國 外 , 對 本 港 有 利 民 生 的 政 制 發 展 , 遺 害 至 大 。 六 四 事 件 發 生 後 , 在 草 議 基 本 法 等 籌 備 特 區 政 府 的 事 務 上 , 民 主 派 領 袖 即 被 格 退 排 斥 , 選 舉 官 長 議 員 的 機 制 變 得 明 顯 偏 私 。 從 此 , 特 區 政 府 的 服 務 目 標 , 只 為 討 主 子 歡 心 , 而 不 是 把 民 生 放 在 首 位 , 所 以 , 港 英 時 代 的 積 極 工 運 份 子 , 今 天 竟 大 力 反 對 工 人 有 集 體 談 判 權 ; 昔 日 疾 呼 殖 民 地 政 府 濟 貧 不 力 , 今 天 卻 過 份 擔 心 「 車 毀 人 亡 」 , 處 處 設 法 削 減 貧 民 福 利 ; 社 會 服 務 項 目 , 仍 是 千 瘡 百 孔 。 聖 經 說 「 愛 裏 沒 有 恐 懼 。 」 總 公 司 的 理 事 長 一 面 下 令 便 衣 警 察 , 嚴 防 未 忘 六 四 的 百 姓 在 天 安 門 舉 行 紀 念 活 動 , 但 轉 個 頭 來 卻 說 已 忘 六 四 忌 日 ; 分 公 司 的 董 事 長 不 容 許 天 安 門 學 生 領 袖 入 境 。 他 們 不 顧 念 民 情 , 只 求 短 暫 的 穩 定 , 以 這 種 心 態 治 國 , 實 使 人 難 存 厚 望 。

六 四 事 件 的 可 悲 , 在 於 當 權 者 以 強 權 壓 制 真 理 , 政 府 可 以 藉 「 穩 定 壓 倒 一 切 」 為 藉 口 , 罔 顧 公 理 法 規 , 特 區 政 府 成 立 不 久 , 是 非 多 多 , 只 因 與 國 內 相 比 , 本 港 異 見 人 士 的 呼 聲 , 較 易 公 告 天 下 , 然 而 , 雷 聲 雖 大 , 卻 難 成 氣 候 , 只 因 官 員 懂 得 利 用 民 眾 的 怕 事 心 理 。 若 六 四 事 件 平 反 成 功 , 本 港 市 民 便 會 重 思 八 九 年 百 萬 人 上 街 遊 行 的 聲 威 , 當 再 有 民 憤 難 平 的 事 件 發 生 時 , 人 們 再 集 體 示 威 , 到 時 防 暴 軍 警 雖 有 裝 備 大 量 催 淚 彈 , 也 難 把 受 困 的 官 員 「 解 放 」 出 來 了 。 由 此 可 見 , 維 園 離 天 安 門 雖 遠 , 南 大 人 們 也 勢 成 騎 虎 。

因 此 , 為 政 者 應 常 以 「 長 治 久 安 」 為 目 標 , 以 「 以 民 為 貴 , 社 稷 為 輕 」 為 行 政 方 針 。 身 為 愛 國 民 眾 , 卻 要 以 「 仁 義 興 國 」 的 法 規 去 鞭 策 政 府 , 否 則 強 如 羅 馬 帝 國 , 最 終 也 被 「 野 蠻 人 」 弄 至 四 分 五 裂 , 光 榮 消 逝 。


 • 非信徒特區
 • 教牧天窗
 • 神學天地
 • 磐慧的天空
 • 性與信仰園地
 • 讀樂無窮園地
 • 逆境雞精
 • 老夫老妻
 • 世紀之戰
 • 家庭教育
 • 情為何物
 • 信仰生活
 • 磐訊
 •  

  列印

  詢問教牧

  分享心聲

  寄給朋友

  其他非信徒文章其他非信徒文章

   Copyright © 2016 Grace Hong Kong Evangelical Church. All Rights Reserved. RSS feed
  v K d n