P1
Banner P2
P3
主頁 > 文章閱覽 > 非信徒特區 >

不知所謂的有教無類教學方針
唐右天博士

倡 行 全 面 實 施 母 語 教 學 的 人 , 最 愛 用 「 有 教 無 類 」 的 教 育 方 針 作 論 據 。 事 實 上 , 這 種 表 面 公 平 , 實 則 是 削 足 就 履 的 處 事 方 式 , 既 誤 人 子 弟 , 也 眨 低 了 家 長 們 的 智 慧 。

首 先 , 古 代 聖 賢 大 聲 疾 呼 教 育 孩 童 要 有 教 無 類 , 只 因 當 時 採 用 私 教 制 度 , 而 且 一 般 來 說 , 至 少 有 秀 才 級 的 功 名 才 能 任 教 , 朝 廷 又 沒 有 設 立 教 育 津 貼 制 度 , 所 以 , 入 學 讀 書 成 了 富 家 子 弟 少 數 人 的 專 利 。 由 此 可 見 , 今 天 提 倡 對 不 同 程 度 的 學 生 , 一 律 看 待 , 放 在 同 一 間 學 校 施 教 , 共 用 同 一 種 語 言 ( 母 語 ) 學 習 , 他 們 這 種 安 排 的 教 育 動 機 與 古 聖 的 教 育 理 想 , 實 不 可 同 日 而 語 , 其 中 涉 及 的 人 權 解 釋 , 也 不 能 混 為 一 談 。

同 齡 孩 童 學 習 能 力 程 度 的 差 異 , 是 基 於 個 人 的 天 聰 與 所 付 出 的 努 力 , 與 個 人 權 益 的 分 配 無 關 ( 輕 貧 重 富 的 措 施 卻 是 違 返 人 權 。 ) 勉 強 學 童 接 受 過 高 或 較 低 程 度 的 教 育 , 都 會 妨 礙 他 們 的 智 育 發 展 , 教 育 人 員 反 對 教 署 現 時 實 施 的 限 制 留 級 政 策 , 也 是 為 了 這 個 原 因 。

事 實 上 , 當 局 現 行 的 教 育 政 策 並 不 一 致 , 他 們 一 方 面 不 准 教 師 在 同 一 中 學 內 使 用 中 英 兩 種 教 學 語 言 , 將 來 甚 至 可 能 規 定 所 有 初 中 生 以 母 語 聽 課 , 那 些 自 少 在 英 文 小 學 就 讀 的 學 生 , 也 不 能 例 外 。 然 而 , 教 署 卻 設 置 實 用 中 學 及 職 業 先 修 學 校 , 同 時 又 增 加 多 所 大 學 , 讓 不 同 程 度 的 學 生 可 以 在 各 類 的 校 園 進 修 。 此 外 , 教 署 又 規 定 中 學 要 把 中 四 學 生 按 文 、 理 或 商 等 科 分 班 ; 唸 完 初 中 , 個 人 的 職 業 興 趣 應 該 還 未 確 定 , 但 學 生 對 不 同 學 科 的 學 習 能 力 , 該 已 知 曉 , 故 此 , 教 育 當 局 便 為 他 們 早 作 安 排 。 因 材 施 教 。

上 帝 導 人 向 善 也 是 用 因 材 施 教 的 方 式 。 祂 對 自 己 所 愛 的 門 徒 ( 就 是 虛 心 接 受 祂 試 煉 的 人 ) , 都 是 按 他 個 別 的 能 力 , 給 予 貧 困 、 富 裕 、 忠 貞 、 寬 恕 等 等 不 同 類 別 的 考 驗 和 挑 戰 , 我 們 理 當 順 應 祂 的 教 育 方 針 , 使 自 己 獲 益 更 多 。


 • 非信徒特區
 • 教牧天窗
 • 神學天地
 • 磐慧的天空
 • 性與信仰園地
 • 讀樂無窮園地
 • 逆境雞精
 • 老夫老妻
 • 世紀之戰
 • 家庭教育
 • 情為何物
 • 信仰生活
 • 磐訊
 •  

  列印

  詢問教牧

  分享心聲

  寄給朋友

  其他非信徒文章其他非信徒文章

   Copyright © 2016 Grace Hong Kong Evangelical Church. All Rights Reserved. RSS feed
  v K d n