P1
Banner P2
P3
主頁 > 文章閱覽 > 性與信仰園地 >

表哥與表妹不能相戀是否只是教會的傳統
網頁牧者 2004年2月24日

問 :

  表 哥 與 表 妹 相 戀 是 不 能 的 嗎 ? 抑 或 示 乎 那 教 會 的 傳 統 呢 ?


答 :

  謝 謝 你 的 來 函 詢 問 表 哥 與 表 妹 不 能 相 戀 是 否 只 是 教 會 的 傳 統 的 問 題 。 現 回 覆 如 下 :

  根 據 本 人 所 寫 並 登 在 本 堂 網 頁 「 性 與 信 仰 園 地 」 內 的 《 表 哥 同 表 妹 相 戀 結 婚 》 一 文 的 解 釋 , 我 認 為 表 哥 與 表 妹 相 戀 結 婚 是 不 合 聖 經 的 教 導 。 歷 史 上 , 有 些 教 會 是 堅 定 地 持 守 聖 經 原 則 不 接 納 表 哥 與 表 妹 結 親 的 , 而 有 些 教 會 卻 不 大 重 視 利 未 記 18 章 那 處 經 文 的 教 導 。 對 於 那 些 在 習 俗 上 鼓 勵 「 親 上 加 親 」 的 民 族 或 地 方 而 言 , 不 贊 同 表 哥 與 表 妹 相 戀 結 親 的 看 法 當 然 只 會 被 視 為 教 會 的 傳 統 而 已 , 但 隨 著 遺 傳 學 研 究 的 進 步 , 發 現 近 親 ( 包 括 四 等 親 的 表 兄 表 妹 ) 由 於 基 因 組 合 相 似 , 致 命 的 隱 性 基 因 在 後 代 顯 現 出 來 的 機 會 比 較 大 , 各 樣 的 遺 傳 病 ( 如 先 天 性 魚 鱗 癬 病 、 白 化 病 、 先 天 性 全 色 盲 、 著 色 性 乾 皮 病 、 先 天 性 畸 性 、 體 智 殘 障 、 幼 年 黑 內 障 白 痴 症 、 毛 髮 缺 少 症 、 角 膜 混 濁 、 心 瓣 異 常 等 ) 以 及 胎 兒 夭 折 在 近 親 通 婚 者 所 生 的 後 代 中 相 繼 以 異 常 高 的 比 率 出 現 , 所 以 有 些 地 區 已 修 改 法 例 ( 如 台 灣 在 1985 年 ) 由 不 准 三 等 親 以 內 者 通 婚 改 為 禁 止 四 等 親 以 內 者 通 婚 。 這 說 明 了 表 哥 與 表 妹 不 能 相 戀 不 僅 是 教 會 的 傳 統 , 更 是 聖 經 的 教 導 , 也 是 生 理 遺 傳 上 的 禁 忌 , 還 是 有 些 地 區 的 法 例 。

  網 頁 牧 者


  註 1 : 近 親 關 係 的 等 親 計 算 如 下 : 父 母 與 子 女 之 間 算 為 一 等 親 , 祖 父 母 與 孫 兒 女 之 間 以 及 兄 弟 姐 妹 之 間 算 為 二 等 親 , 叔 伯 姨 姑 和 侄 甥 兒 女 之 間 算 為 三 等 親 , 堂 表 兄 弟 姐 妹 間 算 為 四 等 親 , 四 等 親 的 子 女 間 算 為 六 等 親 , 六 等 親 的 子 女 間 算 為 八 等 親 。 現 代 文 明 國 家 裡 , 三 等 親 以 內 的 人 發 生 性 行 為 都 屬 亂 倫 , 不 為 法 律 所 容 。 但 現 已 愈 來 愈 多 地 區 立 法 禁 止 四 等 親 以 內 的 人 通 婚 。

  註 2 : 有 關 遺 傳 學 的 觀 點 可 詳 參 以 下 網 頁 : http://www.lib.kuas.edu.tw/sct/content/1979/00080116/0005.htm • 非信徒特區
 • 教牧天窗
 • 神學天地
 • 磐慧的天空
 • 性與信仰園地
 • 讀樂無窮園地
 • 逆境雞精
 • 老夫老妻
 • 世紀之戰
 • 家庭教育
 • 情為何物
 • 信仰生活
 • 磐訊
 •  

  列印

  詢問教牧

  分享心聲

  寄給朋友

  其他性與信仰文章其他性與信仰文章

   Copyright © 2016 Grace Hong Kong Evangelical Church. All Rights Reserved. RSS feed
  v K d n