P1
Banner P2
P3
主頁 > 文章閱覽 > 性與信仰園地 >

難忍試探不斷地發生婚前性行為當怎麼辦?
網頁牧者 2006年1月11日

問:

我 同 我 男 友 發 生 性 行 為 , 而 且 墮 過 胎 。 我 男 友 都 係 christian , 但 就 不 太 愛 主 , 而 家 都 有 性 行 為 , 我 唔 想 再 有 性 行 為 la , 我 想 過 返 以 前 專 一 愛 神 的 生 活 , 男 友 佢 話 肯 結 婚 前 都 唔 再 發 生 性 行 為 , 但 次 次 都 忍 唔 到 做 了 , 咁 點 算 ?


答 :

靠 主 剛 強 面 對

  從 妳 的 來 函 披 露 的 內 容 看 來 , 妳 跟 妳 的 男 友 都 因 多 次 發 生 性 行 為 , 而 已 經 在 性 慾 上 啟 蒙 , 並 且 已 達 至 無 法 自 制 的 沉 溺 地 步 , 因 而 若 單 靠 兩 人 的 協 議 是 難 以 實 踐 婚 前 不 再 發 生 性 行 為 的 承 諾 了 。 我 相 信 妳 既 因 曾 經 為 此 事 而 懷 孕 和 墮 胎 , 心 靈 和 情 緒 必 也 受 過 衝 擊 , 還 不 知 是 否 已 在 認 罪 和 輔 導 上 得 著 赦 免 和 醫 治 。 因 此 , 我 鼓 勵 妳 既 然 仍 未 忘 記 基 督 耶 穌 犧 牲 捨 己 的 大 愛 , 也 渴 望 重 獲 心 靈 平 安 喜 樂 過 專 一 愛 神 的 生 活 , 便 應 當 珍 惜 主 的 憐 憫 和 倚 靠 主 的 大 能 大 力 , 作 剛 強 的 人 ( 參 以 弗 所 書 三 16 ) , 勇 敢 地 向 主 認 罪 悔 改 , 主 動 尋 求 教 牧 輔 導 , 不 要 再 逃 避 或 輕 忽 處 理 此 事 。 不 然 的 話 , 你 們 必 會 在 繼 續 給 魔 鬼 留 地 步 的 情 況 下 不 斷 犯 罪 得 罪 神 , 不 單 會 受 到 主 的 懲 治 , 心 靈 也 會 更 痛 苦 。

尋 求 教 牧 輔 助

  不 少 像 妳 的 處 境 的 信 徒 都 意 圖 避 免 讓 教 牧 同 工 知 道 他 們 的 真 實 處 境 , 但 卻 無 力 得 勝 誘 惑 , 結 果 重 蹈 覆 轍 , 帶 來 更 嚴 重 的 後 果 。 請 相 信 教 會 的 牧 者 , 他 們 既 是 主 差 派 來 妳 的 教 會 牧 養 你 們 , 便 當 愛 護 群 羊 。 妳 可 以 經 祈 禱 後 , 先 尋 求 一 名 妳 熟 識 又 可 信 任 的 成 熟 信 徒 或 教 牧 同 工 的 輔 助 , 分 享 妳 的 實 際 處 境 和 難 處 , 請 求 他 � 她 給 予 支 援 和 建 議 。

禁 食 祈 禱 仰 望

  另 一 方 面 , 不 可 單 方 面 處 理 妳 的 情 況 , 因 為 妳 所 提 及 的 性 行 為 是 由 兩 個 人 做 的 , 妳 的 男 友 若 不 同 樣 地 瞭 解 和 尋 求 主 的 赦 罪 更 新 , 妳 將 不 斷 地 受 到 他 情 慾 失 控 時 的 挑 逗 。 所 以 我 鼓 勵 妳 為 此 事 禁 食 祈 禱 , 為 你 們 的 罪 向 神 承 認 , 求 神 的 憐 憫 赦 罪 , 也 求 神 賜 你 們 同 有 勇 氣 尋 求 神 的 僕 人 和 使 女 的 輔 導 跟 進 。 我 相 信 這 是 對 妳 最 適 切 的 幫 助 和 建 議 。 如 有 特 別 困 難 , 歡 迎 妳 聯 絡 我 們 。

請 自 行 閱 讀 本 堂 網 頁 內 其 他 的 相 關 文 章 :

犯 了 婚 前 性 行 為 以 後 該 怎 麼 辦 ?
如 何 化 解 性 衝 動 的 挑 戰 ?
性 慾 被 啟 蒙 後 難 以 壓 抑 當 怎 麼 辦 ?
願 意 離 棄 情 慾 的 罪 後 當 怎 麼 辦 ?


 • 非信徒特區
 • 教牧天窗
 • 神學天地
 • 磐慧的天空
 • 性與信仰園地
 • 讀樂無窮園地
 • 逆境雞精
 • 老夫老妻
 • 世紀之戰
 • 家庭教育
 • 情為何物
 • 信仰生活
 • 磐訊
 •  

  列印

  詢問教牧

  分享心聲

  寄給朋友

  其他性與信仰文章其他性與信仰文章

   Copyright © 2016 Grace Hong Kong Evangelical Church. All Rights Reserved. RSS feed
  v K d n